08.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

29.augusts

Sūti savu bagātību pa jūras ceļu

un nedomā par tās drošību;

pēc nedaudz dienām tu to atkal dabūsi atpakaļ.

Ko tu bez pūlēm atdodi, to tu nenožēlosi.

Kas nepārtraukti vēro vēju,

tas netiek pie sēšanas,

kas vienmēr raugās uz mākoņiem,

netiek pie ražas ievākšanas.

Tāpat kā tu nezini, kurp vējš pūš,

un kā bērns rodas mātes miesās,

tikpat maz tu pazīsti Dieva rīcību un kā Viņš visu veic.

Sēj savu sēklu agri no rīta

un nedod savai rokai mieru līdz vakaram,

jo tu nezini, kas izdosies vai šīs vai tas,

bet varbūt, ka viss izdosies vienādi labi.

Tad nu ej, ēd savu maizi ar prieku

un dzer savu vīnu ar jautru prātu.

Sen jau Dievs tavu rīcību ir atzinis.

Valkā svētku drānas un uzposies.

Baudi dzīvi ar savu mīļoto sievu visas tavas dienas,

kuras Dievs tev dāvājis zem šīs saules.

Priecājies jaunekli, tavas dzīves skaistākajā posmā

un lai tava sirds labi jūtas tavās jaunības dienās.

Izstaigā ceļus, kurus tava sirds kāro,

un baudi, kas tavām acīm tīk.

Tomēr zini: Dievs tevi par visu sauks pie atbildības.

Salamans mācītājs 11:1,4; 9:7-9; 11:9

11:1 Ļauj savai maizei iet pār plašo jūru; pēc daudzām dienām tu to atkal atdabūsi. 2 Tomēr sadali to pa septiņiem, pat astoņiem braucieniem, jo tu nezini, kāda nelaime var notikt virs zemes.. 4 Kas nepārtraukti novēro vēju, tas netiek pie sēšanas, un, kas vienmēr raugās uz padebešiem, tas netiek pie ražas ievākšanas.

9:7 Tad nu ej, ēd savu maizi ar prieku un dzer savu vīnu ar priecīgu sirdi, jo Dievs jau no sākta gala tādu tavu rīcību ir atzinis par labu. 8 Nēsā allaž baltas drēbes, un lai tavai galvai netrūkst svaidāmās eļļas. 9 Baudi šo dzīvi ar savu mīļoto sievu visās tajās ātri zūdošās dzīves dienās, ko Dievs tev ir piešķīris zem saules, cauri visam tavam niecības pilnam mūžam; patiesi, tas ir tas, kas piekrīt tev šai mūžā, un tas ir atalgojums tev par pūlēm, kādām tu nododies zem saules.

11:9 Priecājies, jaunekli, savā jaunībā, un lai tava sirds labi jūtas savās jaunības dienās; staigā tos ceļus, ko tava sirds kāro, un ej pakaļ tam, kas patīk tavām acīm; zini tomēr, ka Dievs par visu to prasīs no tevis nolēsumu!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress