08.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

30.augusts

Dāvida dziesma

Palīdzi, ak, Kungs!

Dievbijīgo skaits ir ļoti sarucis

un ticīgo palicis tik maz starp cilvēkbērniem.

Viltu viņi runā cits ar citu.

Ar smaidu uz lūpām viņi runā divkosīgu valodu.

Kaut Tas Kungs darītu galu visiem saldiem vārdiem,

un mēlei, kas runā nekautrīgi.

Kas saka : ar savu mēli mēs panākam lielas lietas;

mute ir mūsu rīcībā, mums klājas runāt,

kas mums var pavēlēt? – Kungs , apklusini tos!

Tad nu tā posta dēļ, kas nācis pār apspiestajiem,

un grūtdieņu nopūtu dēļ,

Es celšos, saka Tas Kungs,

un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas!

Tā Kunga vārdi ir skaidri kā kausēts sudrabs,

kas septiņkārt šķīstīts.

Tu, Kungs, esi ar apspiestajiem

un pasargā mūs vienmēr no šīs viltus cilts!

Jo bezdievīgie lepni staigā visapkārt

un nekrietnība augstu ceļ galvu starp cilvēkiem.

12.psalms

Dāvida dziesma. 2 Palīdzi, ak, Kungs, jo svētie ir zustin zuduši un ticīgo tik maz ir palicis starp cilvēku bērniem! 3 Viltu viņi runā cits caur citu. Ar smaidu uz lūpām viņi runā ar divkosīgu sirdi. 4 Kaut Tas Kungs darītu galu visiem saldiem vārdiem, mēlei, kas runā nekautrīgi, 5 kas saka:”Mūsu varoņspēks ir mūsu mēle, mūsu mute ir mūsu rīcībā, mums klājas runāt! Kas mums var pavēlēt?” 6 “Tad nu posta dēļ, kas nācis pār apspiestajiem, un grūtdieņu nopūtu dēļ Es celšos,” saka Tas Kungs, “un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas!” 7 Tā Kunga vārdi ir skaidri kā kausēts sudrabs, kas septiņkārt šķīstīts. 8 Tu, Kungs, tos turēsi un pasargāsi mūs no šīs cilts mūžīgi – 9 no pārkāpējiem, kas lepni staigā visapkārt, kur nekrietnība augstu ceļ galvu starp cilvēku bērniem.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress