08.31. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 31.augusts 

Jums dota žēlastība, ne vien uz Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest. (Fil. 1:29)

Pieņemt krustu Dieva vārdā un ticības dēļ- tas prasa tieši tik daudz kā- labprātīgi uzņemties un panest velna, pasaules, miesas, grēka un nāves naidu. Šāds krusts nav jāmeklē. Tev tikai jāiesāk pirmā lieta jaunajā dzīvē: aizliedz pats sevi, tas ir, noliedz darbu pelnīto taisnību un apliecini ticības taisnību; un drīz vien pieredzēsi arī otru, proti, krustu, kas tev ir jāpieņem, tāpat kā Kristus to ir pieņēmis.

Bet liekuļi nolād šo pirmo- ticības taisnību, aizstāvēdami paši savu taisnību. Tādēļ viņi nevien neņem savu krustu, bet kļūst par krustā sistējiem un slepkavām, nolādēdami tos, kuri nes krustu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress