09.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apcers katrai dienai, 5.septembris 

Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. (Jņ. 6:68)

Kam jāspēj palikt pie Kristus, dzīvojot pasaulē, kur nākas stāties pretī tik daudziem velniem un ļauniem cilvēkiem, sastapties ar tik neskaitāmiem šķēršļiem un visāda veida apgrēcību, tam ar cilvēka spēku nepietiek- vajadzīgs daudz spēcīgāks atbalsts. Ir nepieciešams, lai cilvēka sirds uzticētos Dievam un būtu pārliecināta, turklāt sirsnīga un dedzīga mīlestībā pret Kungu Kristu, tādēļ ka Viņš cilvēku labā uzkrāvis Sev visu elles sodību. Tā nu mums nav neviena cita dārguma, nedz atbalsta, kā vien tas, ka Dievs ir mums žēlīgs un mīļāks par visu, kas atrodams šajā pasaulē. Kam nav mīlestības pret Kristu, tas neizbēgs velna un pasaules ļaunuma.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress