09.29. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 29.septembris 

Eņģeļa Miķeļa un visu eņģeļu dienā.

Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana? (Ebr. 1:14)

Un redzi, enģeļi pie Viņa piestājās un Viņam kalpoja. (Mt. 4:11)

Tas rakstīts mums par mierinājumu, lai zinām, ka tad, kad drosmīgi cīnāmies pret velna uzbrukumiem, mums kalpo eņģeļi; un, ja šajā cīņā pastāvam, Dievs neliks mums pieredzēt trūkumu. Drīzāk jau enģeļi nāks no debesīm, lai kļūtu par mūsu maizniekiem un pavāriem, lai kalpotu mums visās vajadzībās, kā ir rakstīts Mateja evanģēlija 4. nodaļā, kur eņģeļu kalpošana pieminēta ne paša Kristus dēļ- jo Viņam tas nebūtu vajadzīgs- bet gan tādēļ, lai mēs zinātu: ja eņģeļi kalpojuši Kristum, tie var kalpot arī mums. Es arī vairāk priecātos, ja ap mani pulcētos eņģeļi, nekā tad, ja man kalpotu divdesmit četri turku ķeizari ar visu savu varu un bagātībām. Arī simttūkstoš bruņotu vīru nespēj stāties pretī vienam eņģelim. Eņģeļi piestājās Kristum un kalpoja Viņam. Tie kalpoja Viņam mīlestībā, atnesdami ēdienu, dzērienu un visu, kas vien bija vajadzīgs.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress