10.01. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

1.oktobris

Pāvils raksta:es jūs mīļie brāļi, lūdzu –

nē, ne es, bet Kristus pats jūs lūdz –,

lai jūs nerunājat viens pret otru,

un arī ne cits citam garām.

Piepūlieties, lai jūsu starpā neceltos šķeļšanās,

bet būtu saskaņa.

Balstiet viens otru un meklējiet to,

kas jūs vieno: kopējas pārdomas, kopējus

spriedumus – lai jūsu starpā būtu vienprātība.

Jo man par jums, mani brāļi,

ir pienākušas ziņas no Hloes nama ļaudīm,

ka jūsu starpā ir ķildas.

Acīmredzot jūsu starpā dažs saka:

es turos pie Pāvila, cits: es pie Apolla,

vēl cits:es pie Kēfas,

un vēl kāds saka: es pie Kristus.

Es to nesaprotu:

vai tad Kristus ir dalīts?

Vai tad Pāvils ir par jums krustā sists?

Jeb jūs esat kristīti uz Pāvila vārdu?

Man tā šķiet, ka jūsu ticība vēl ir bērnu kājās:

tāpēc, brāļi, es ar jums līdz šim

vēl nevarēju runāt kā ar garīgiem,

bet kā ar miesīgiem cilvēkiem –

kā ar bērniem Kristus lietā.

1.Korintiešiem 1:10-13;3:1

10 Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā. 11 Jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas no Hloes nama ļaudīm, ka jūsu starpā ir ķildas. 12 Es gribu teikt to, ko pie jums visur dzird runājam, viens saka: es turos pie Pāvila, otrs: es pie Apolla, trešais: es pie Kēfas, bet ceturtais: es pie Kristus. 13 Vai tad Kristus ir dalīts? Vai tad Pāvils ir par jums krustā sists? Jeb vai jūs esat kristīti uz Pāvila vārdu?

3:1 Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress