10.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

2.oktobris

Mīļie brāļi – Pāvils turpina –,

es ar jums nevarēju runāt citādi kā ļoti cilvēcīgi.

Man bija iespaids,

ka jūsu kopībai vairāk piemīt cilvēciskais,

nevis Dieva gars.

Man likās,

ka man darīšana ar bērniem –

ar iesācējiem ticības lietās.

Es jums, tā sakot, piedāvāju pienu,

ne smagu barību,

jo to jūs vēl nevarat panest.

Es jums atklāju ticības pamatus,

nevarēdams jūs vēl ieviest tās dziļumos.

Jo jūs līdz šim neesat atrisinājuši

vienkāršas sadzīves problēmas:

kamēr jūsu starpā valda naids un ķildas,

jums ar šīm nepilnībām būs ko ņemties.

Jo, ja viens saka:

es turos pie Pāvila, bet otrs:

Apolla – vai tas nav pārāk ‘cilvēcīgi’?

Kas tad ir Apolls, kas Pāvils?

Dieva kalpi tie ir,

ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi,

ikviens tā, kā tas Kungs viņam devis.

Dievs Apollam piešķīra citas dotības kā man.

Bet kāpēc tad lai mēs

Viņam nekalpotu katrs ar savām spējām?

Es dēstīju, Apolls aplaistīja,

bet Dievs deva spēku augšanai.

Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs,

ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē.

Ticībai un pateicībai jāvēršas uz Dievu,

jo caur Viņa labestību sākas augšanas –

garīga attīstība.

1.Korintiešiem 3:1-7

1 Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū. 2 Es jums devu pienu un ne smagu barību. To jūs nevarējāt panest, arī vēl tagad nevarat. 3 Jo jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūsu starpā naids un ķildas, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? 4 Jo, kad viens saka: es turos pie Pāvila, bet otrs: es pie Apolla, – vai tad neesat miesīgi? 5 Kas tad ir Apolls, un kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ikviens tā, kā Tas Kungs viņam devis. 6 Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. 7 Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress