10.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

4.oktobris

Neviens lai neatsaucas uz kādu cilvēku,

Piemēram, tā: mani Pāvils ir kristījis,

vai: caur Pēteri es kļuvu par kristieti.

Jo viss ir jūsu, vai tas būtu Pāvils,

Apolls vai Kēfa, vai visa pasule.

Jums pieder visa dzīvība,

un pat nāvei nav varas pār jums.

Kas jūs tagad nodarbina,

kas jūs iepriecina vai moka, viss jums pieder.

Jūsu un visas pasaules nākotne –

skaistais un briesmīgais, tagadējais un nākamais – pieder jums.

Tikai viens: jūs paši esat izņēmums

jūs paši sev nepiederat.

Jūs piederat Kristum.

Bet Kristus pats nekad nevēlējās piederēt pats sev.

Viņš pieder Dievam.

Tā kā lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem

un Dieva noslēpuma namturiem.

No namturiem galvenām kārtām prasa,

lai tie būtu uzticami.

Vai nu jūs , jeb kādi citi cilvēki domā,

ka es savu uzdevumu pildu slikti,

tas man nav svarīgi:cilvēku spriedumiem šiet nav nozīmes.

Un pat mans paša darba vērtējums nespēlē lomu.

Es gan nekā ļauna neapzinos,

bet tādēl gan vēl neesmu attaisnots.

Pēdējo, svarīgāko , galīgo spriedumu teiks tas Kungs.

Tāpēc būtu labi,

ja jūs no jebkāda sprieduma par kādu draudzes darbinieku atturētos.

Kad Kristus nāks, Viņš cels gaismā,

kas līdz šim bija apslēpts, un atklās siržu nodomus –

ko kāds patiešām gribēja,

viņa īstos nodomus, viņa patieso nostāju.

Tad ikviens saņems to uzslavu un algu, ko Dievs tam dos.

1.Korintiešiem 3:21 – 4:5

21 Tamdēļ neviens lai nelielās ar cilvēkiem. Jo viss ir jūsu. 22 Vai tas būtu Pāvils, vai Apolls, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās vai nākamās lietas, viss jums pieder. 23 Bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam.

4:1Tā lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. 2 No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. 3 Bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kāda cilvēku tiesa; es neesmu arī pats sev tiesnesis. 4 Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots, mans tiesnesis ir Tas Kungs. 5 Tātad netiesājiet priekšlaikus, tiekāms Tas Kungs atnāks; Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus, un tad ikvienam būs sava uzslava no Dieva.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress