10.07. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

7.oktobris

Vienreiz notika sekojošais:

Jēzus lika saviem mācekļiem kāpt laivā

un pirms Viņa pārcelties uz otru krastu.

Viņš pats pa to laiku atlaida ļaužu pūli.

Pēc tam Viņš uzkāpa kalnā Dievu lūgt

un palika tur līdz vēlai naktij.

Laiva starplaikā bija jūras vidū

un viļņi to mētāja pretvējā.

Rītam austot, Jēzus nāca pie viņiem,

pa jūras virsmu iedams.

Kad mācekļi to redzēja, tie izbijās,

jo domāja redzam spoku.Un tie brēca aiz bailēm,

Jēzus tos tūliņ uzrunāja un sacīja:

Es tas esmu, nebīstieties.

Pēteris atbildēja: Kungs, ja Tu tas esi,

tad liec man pār ūdeni nākt Tev pretim.

Un Jēzus sacīja: nāc!

Pēteris izkāpa no laivas

un gāja pa ūdens virsmu Jēzum pretim.

Bet piepeši viņš attapās,

ka ir vētra un viļņi,

sabijās un sāka grimt, kliegdams:

Kungs turi mani ciet!

Jēzus satvēra viņa roku un teica:

tu mazticīgais, kāpēc tu šaubījies?

Vai tava ticība ir tik vāja? –

Un kad tie iekāpa laivā , vējš norima.

Un tie ,kas bija laivā,

metās viņa priekšā ceļos un sacīja:

patiesi, Tu esi Dieva Dēls!

Mateja 14:22-33

22 Un Jēzus tūdaļ lika Saviem mācekļiem kāpt laivā un pārcelties uz otru malu, tiekāms Viņš atlaidīs ļaudis.23 Un, ļaudis atlaidis, Viņš savrup uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un, kad vakars metās, Viņš tur palika viens pats.24 Bet laiva bija jau jūras vidū; viļņi to mētāja, jo pūta pretvējš.25 Bet gaiļos Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu staigādams.26 Un, kad mācekļi Viņu redzēja pa jūras virsu staigājam, tie izbijās un sacīja: “Tas ir spoks.” Un tie brēca aiz bailēm.27 Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja: “Turiet drošu prātu, Es tas esmu! Nebīstieties!”

28 Un Pēteris Viņam atbildēja un sacīja: “Kungs, ja Tu tas esi, tad liec man nākt pie Tevis pa ūdens virsu.”29 Un Viņš sacīja: “Nāc!” Un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus.30 Bet, lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt, viņš brēca un sacīja: “Kungs, palīdzi man!”31 Un, tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja: “Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?”32 Un, kad tie iekāpa laivā, vējš nostājās.33 Un tie, kas bija laivā, metās Viņa priekšā ceļos un sacīja: “Patiesi Tu esi Dieva Dēls.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress