10.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

8.oktobris

Kādu dienu – viņi bija ceļā uz Samāriju –

viens piegāja Jēzum

un sacīja:

es Tev iešu līdz,

lai kur Tu ietu!

Bet Jēzus atbildēja:

lapsām ir alas,

putniem ir ligzdas,

bet Cilvēka Dēlam

nav kur nolikt savu galvu.

Un kādam citam Jēzus sacīja:

nāc man līdz!

Bet tas atbildēja:

atļauj man vispirms

apglabāt savu tēvu.

Uz to Jēzus:

ļauj miroņiem apglabāt

savus miroņus,

bet tu ej un sludini

Dieva valstību!

Un vēl kāds trešais

nāca un piedāvājās:

Kungs,

es Tev iešu līdz

un gribu Tev piederēt,

bet atļauj man vispirms

atvadīties no savas ģimenes.

Jēzus atbildēja:

neviens, kas savu roku

liek pie arkla

un skatās atpakaļ,

neder Dieva valstībai.

Lūkas 9:57-62

57 Un, tiem aizejot, viens uz ceļa Viņam sacīja: “Es Tev iešu līdzi, lai kurp Tu ietu.” 58 Bet Jēzus uz viņu sacīja: “Lapsām ir alas un putniem apakš debess ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur nolikt Savu galvu.” 59 Un uz kādu citu Viņš sacīja: “Nāc Man līdzi!” Bet tas sacīja: “Atļauj man papriekš noiet un apglabāt savu tēvu.” 60 Bet Jēzus uz to sacīja: “Ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva valstību!” 61 Un atkal kāds cits teica: “Kungs, es Tev iešu līdzi, bet atļauj man papriekš atvadīties no tiem, kas ir manā mājā.” 62 Bet Jēzus uz to sacīja: “Neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress