10.09. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

9.oktobris

Ja kāds ir Kristū – t.i. pieder pie Viņa,

atrod Viņā savu balstu, Viņam tic,

Viņu mīl un no Viņa tiek mīlēts –,

ja būtiskākais viņā nav viņš pats,

bet Kristus, caur kuru viņš dzīvo un bez kā viņš vairs nav iedomājams,

tad viņš ir jauns radījums, tad atkārtojas tas, kas bija pasaules sākumā:

ka Dievs izrunā vienu vārdu, un rodas kaut kas,

kas līdz tam vēl nav bijis. Vēlreiz: ja kas ir Kristū,

tas ir jauns radījums: kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.

Kā tas notika? Dievs sūtīja Jēzu pasaulē.

Caur Viņu Dievs runāja ar un uz cilvēkiem,

lai tie atgrieztos un ar Viņu, Dievu,salabtu.

Lai tie atkāptos no sava naida, pretestības un grēka dzīves.

Lai tie pieslietos Viņam un būtu Viņa bērni.

Dieva vārds iet pasaulē.

Cilvēki to saka tālāk.

Jēzus Kristus tā vēlējās.

Arvien tālāk lai cilvēki dzird Dieva vārdu,

atgriežas pie viņa un kļūst par jaunu radību,

nesamaitāti, tādi, kādi ir cilvēki,

kurus Dievs nupat radījis.

Dievs pats Kristū bija virs zemes,

Viņš cilvēkiem nepieskaitīja viņu grēkus,

bet sāka ar tiem runāt salabšanas vārdus.

Un mēs? Mēs apustuļi? Mēs kristieši?

Mēs esam vēstnieki, kas Dieva vārdu dod tālāk.

Mēs sludinām Dieva aicinājumu: atgriezties!

Jo visu ,kas mūs šķīra no Dieva,

Jēzus ņēma uz sevi un zem tā smaguma mira.

Bet mēs esam brīvi,

lai mēs nāktu pie Viņa un

caur Viņu tiktu attaisnoti!

2.Korintiešiem 5:17-21

17 Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. 18 Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. 19 Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. 20 Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu! 21 To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress