10.09. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 9.oktobris. 

Tad tie sacīja Viņam: „Kas Tu tāds esi?” Jēzus viņiem sacīja: „ES esmu no iesākuma, kā jau esmu teicis.” (Jņ. 8:25)

Jūs gribat vispirms zināt, kas Viņš ir, nevis klausīties, ko Viņš saka; taču Viņš grib, lai jūs klausītos, – tad arī zināsit, kas Viņš ir. Tas nozīmē: klausies un ļauj Vārdam kļūt par iesākumu – tad arī zināšanas tam sekos. Bet, ja neklausīsies, tā arī nekad neko neuzzināsi. Jo tā Dievs ir nolēmis: Viņš negrib, lai kāds Viņu varētu redzēt, atzīt , saprast nekā citādi kā vien caur Viņa vārdu. Tādēļ pievērsies Viņa grāmatai: to nedrīkst atstāt guļam, itin kā Viņš gribētu runāt ar pelēm zem sola vai mušām uz galda. ŠI grāmata ir jālasa, par to jārunā, un droši jāzin, ka ne enģeļi, ne kāda cita radība, bet Viņš pats tajā runā ar mums.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress