10.11. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

11.oktobris,

Starp jums ir daži, kas domā,

viss ir tukša runāšana.

Būtībā jau ir muļķīgi uzskaitīt

visas Dieva mums uzliktās ciešanas, it kā tas būtu

svarīgi, ko citi par mums domā vai runā.

Bet ir svarīgi, lai jūs saprastu,

ka tās nav frāzes – izteicieni,

aiz kuriem slēpjas satura nabadzība

vai nepatiesība –, ja mēs ejam ciešanu ceļu ar Kristu.

Es esmu vairāk piepūlējies kā jebkurš cits apustulis.

Neskaitāmas reizes esmu bijis apcietināts,

daudzas reizes sists un šaustīts un nāves bailēs.

No jūdiem es piecas reizes saņēmu augstāko soda mēru,

Proti, 39 pātagas sitienus.

Trīs reiz mani sita ar bozi, vienreiz tiku apmētāts ar akmeņiem.

Trīs reiz esmu cietis kuģu avārijās,

visu nakti un dienu būdams jūras varā.

Bieži biju ceļojumos ūdens briesmās upēs;

biju laupītāju varā, briesmās savu pašu ļaužu dēļ,

briesmās pagānu rokās; briesmās pilsētās,

briesmās tuksnesī, briesmās uz vientuļiem ceļim.

Un vienmēr atkal briesmās caur viltus praviešiem.

Es cietu darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs,

izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā.

Bez tam vēl viss pārējais: laužu pieplūdums ikdienas,

rūpes par visām draudzēm.

Ja kāds atslābst ticībā vai atkrīt no draudzes,

vai lai es tad neizjūtu asas sāpes.

Ak, ko es runāju?

Ja es gribētu dižoties, tad vienīgi ar savu nespēku.

Un mūsu Kunga Jēzus Dievs un Tēvs zina,

ka tā ir patiesība.

Viņš lai ir teicams mūžīgi!

2.Korintiešiem 11:16:23-31

16 Atkal es jums saku: lai neviens netur mani par bezprāti. Bet, ja jau, tad pieņemiet mani arī kā bezprāti, lai arī es varētu mazliet lielīties. 23 Tie ir Kristus kalpi? Es runāju neprātā – es vēl vairāk: daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēra sitienus ciezdams, bieži nāves briesmās. 24 No jūdiem es esmu dabūjis piecas reizes četrdesmit sitienu bez viena. 25 Trīs reizes dabūju rīkstes, vienreiz mani mētāja akmeņiem, trīs reizes biju ūdens briesmās, visu dienu un nakti biju jūras viļņu varā. 26 Bieži biju ceļojumos, ūdens briesmās upēs, laupītāju briesmās, briesmās savu ļaužu vidū, briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās viltus brāļu starpā, 27 darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā. 28 Bez tam vēl viss pārējais, ļaužu pieplūdums ik dienas, rūpes par visām draudzēm. 29 Kur ir kāds nespēcīgs, un es nebūtu nespēcīgs? Kur kāds krīt grēkā, un mana sirds nedegtu? 30 Ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku. 31 Mūsu Kunga Jēzus Dievs un Tēvs, kas ir augsti teicams mūžīgi, zina, ka es nemeloju.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress