10.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11.oktobris 

…nelielies zaru priekšā; bet, ja lielies, zini: ne tu nes sakni, bet sakne nes tevi! (Rom. 11:18)

Es ceru, ka tad, ja pret jūdiem izturētos laipni un uzcītīgi mācītu viņiem saprast Rakstus, daudzi no viņiem kļūtu par īstiem kristiešiem un atgrieztos pie savu praviešu un tēvu ticības, no kuras viņi tagad aiziet arvien tālāk, tādēļ ka viņu mācība tiek atmesta un noniecināta, uzlūkota ar augstprātību un nicinājumu. Ja apustuļi, kas arī bija jūdi, būtu turējušies pret pagāniem tā, kā mēs, pagāni, izturamies pret jūdiem, no pagānu vidus nebūtu nācis neviens kristietis. Lai kā mēs lielītos, tomēr esam un paliekam pagāni, kamēr jūdi ir Kristus asinsradinieki. Mēs esam tikai viesi un svešinieki, bet viņi-mūsu Kunga īstie brāļi un radinieki. Tādēļ, ja varētu lielīties ar miesu un asinīm, tad jāatzīst, ka jūdi ir Kristum tuvāki nekā mēs (Rom. 9).

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress