10.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

13.oktobris

(Luters šiet pārtulko:

Dievs Pāvilam esot iespraudis ‘mietu miesā’:

tas nav pareizi tulkots.

Burtiski tur stāv, ka viņam dots ‘miets viņa miesai’.

Vārds, kuru viņš šinī sakarībā lieto,

tiek lietots arī apzīmējot krusta stabu,

pie kura cilvēki tika notiesāti uz nāvi)

Es nelabprāt par to runāju, ka Dievs man ir devis

Savas mīlestības ‘sevišķu iezīmi’.

Jo neviens lai mani nepārvērtē vai apbrīno.

Par mani nevajag domāt neko citu, kā tikai to,

ko no manis redz vai dzird, un neļaujas iespaidoties

no manām neaprakstāmajām vīzijām.

Blakus visam, ko Dievs man ir dāvinājis, Viņš ir darījis vēl ko citu,

lai es nepiedēvētu savai darbībai pārāk lielu nozīmi:

Viņš manu miesu ir ‘pakāris stabā’, –

Tādā , pie kura krustī cilvēkus.

Tur nu es karājos , sasiets un nevarīgs.

Kāds dēmons – sātana sūtnis –

stāv manā priekšā un sit man sejā,

it kā gribēdams man ieskaidrot:

tu nepiederi Kristum, tu piederi man!

Trīsreiz es to Kungu lūdzu: ņem to prom! Dzen viņu prom!

Bet Viņš man sacīja:ko Es tevesmu devis, ar to tev jāpietiek.

Tu esi pietiekami daudz Manas labestības pierādījumus saņēmis.

Un lielākospēku tu saņem savā lielākajā nevarībā.

Tā nu man visvarīgākais ir mans vājums, mana nevarība.

Man tik ir svarīgi, ka Kristus spēks ir pie manis,

ka tas zināmā mērā klāj telteni pār mani, –

tā kā Dievs savā godībā bij teltī pie savas tautas, kad tie šķērsoja tuksnesi.

Man ir svarīgi , ka mans ‘kauna stabs’atrodas pavisamtuvu Kristus krustam,

un Viņa spēks paliek pie manis.

Nogurumā un postā es visciešāk esmu saistīts ar Kristu un izjūtu Viņa spēku.

2.Korintiešiem 12:6-10

6 Ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs, jo es runātu patiesību; bet es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas manī redz vai ko no manis dzird. 7 Lai es nepaaugstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā, sātana eņģelis, lai tas sistu mani, ka netopu iedomīgs. 8 Tādēļ es To Kungu trīs reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos. 9 Un Viņš ir sacījis: “Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.” Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. 10 Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress