10.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

14.oktobris

(Pāvils draudzei Korintā skaidro.

ka Svētais Vakarēdiens viņus vieno ar Kristu,

tad viņš arī šiet sevišķi uzsver kopību ar cietošo Kristu)

Jūs neesat iesācēji,

jūs zināt ko darāt, svinēdami Svēto Vakarēdienu.

Vai tad kauss, no kura mēs saņemam svētību

un par kuru mēs pateicamies – vai tas mūs nevieno ar cietošo Kristu?

Vai mēs neraugāmies uz Viņa asinīm?

Maizi ,ko laužam – vai tā mums nedod kopību ar mocekli Kristu?

Vai tā nenorāda uz Viņa salauzto ķermeni?

Tā ir kopēja maize, ko ēdam: tā arī mēs,

tie daudzie, esam viena miesa, jo mēs visi ēdam no vienas maizes.

Es to, ko par šo noslēpumu zinu un jums paužu, esmu saņēmis no Kunga.

Naktī, kad Viņs tapa nodots, Viņs ņēma maizi,

pateicās, pārlauza to un sacīja:

ņemiet , ēdiet; tā ir Mana miesa,

ko Es par jums esmu devis nāvē.

To dariet , Mani pieminēdami.

Pēc maltītes Vīņš ņēma kausu un teica:

šis kauss ir par zīmi jaunajai mīlestībai starp Dievu un jums –

jaunā derība Manās asinīs –,

par zīmi jaunai kopībai, kura radusies caur Manu nāvi,

caur Manām asinīm.

Tā dariet: dzeriet no šī kausa,

par zīmi, ka jūs piederat Man!

Ik reizes, kad jūs no šīs maizes ēdiet un no šī biķera dzerat,

pasludiniet tā Kunga nāvi, līdz kamēr Viņš nāks!

1.Korintiešiem 10:15-17;11:23-26

15 Es runāju kā ar sapratīgiem cilvēkiem. Spriediet paši par maniem vārdiem. 16 Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? 17 Jo, kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki.

11:23 Jo no Tā Kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju: ka Tas Kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, 24 ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet. Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota; to dariet Mani pieminēdami, – 25 tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja: šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami. 26 Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, tiekāms Viņš nāk.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress