10.16. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 16.oktobris 

Cīnieties ieiet pa šaurajaiem vārtiem, jo Es jums saku: daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs. (Tie, kuri pūlas nonākt debesīs bez ticības, ar saviem darbiem.) (Lk. 13:24)

Kādēļ tad ne? Tādēļ, ka viņi nezina, kas ir šaurie vārti. Ticība ir tā, kas dara cilvēku mazu, jā, pavisam niecīgu, tā ka viņš zaudē cerību uz saviem darbiem un turas tiekai pie Dieva žēlastības, atteikdamies no visām citām lietām. Bet kainiski svētie (tas ir, darbu svētie, skat. 1. Moz. 4:3-5) domā, ka šaurie vārti ir labie darbi. Tāpēc viņi nekļūst mazi un neatmet cerību uz saviem darbiem, jā, viņi tos sakrāj lielos maisos, apkraujas ar tiem un mēģina ieiet Debesu valstībā- to nav iespējams izdarīt, gluži kā kamielim ar savu lielo kupri ir neiespējami iziet caur adatas aci.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress