10.aprīlis – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai” 

Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs (Fil. 3:12).

Dr. Svibeliuss saka: “Bauslība cilvēka dabai ir zināmā mērā pazīstama. Bet Evaņģēlijs ir noslēpums, kas cilvēka prātam apslēpts.” Dr. Luters saka: “Evaņģēlijs ir kristiešu visgrūtākā māksla un augstākā gudrība. Ticīgie paliek skolnieki tajā visas sava mūža dienas. Taču problēma ir tā, ka Evaņģēlijs

šķiet pārāk viegli saprotams un apgūstams. Tiklīdz kāds to kaut nedaudz ir dzirdējis vai lasījis, tas tūlīt iedomājas, ka kļuvis par Evaņģēlija meistaru vai doktoru, un tagad vēlas dzirdēt ko citu un jaunu.”

Cilvēki, kas domā, ka visu zina un saprot, ir atpazīstami pēc šādām pazīmēm: tie pārāk bieži nedomā par Evaņģēliju,kā to apgūt vairāk un labāk, lai iepazītu Dievu un Viņa sūtīto un mācītos saprast izpirkuma darba noslēpumu. Viņi

nemeklē iespēju par to dzirdēt vai lasīt. Viņi nelūdz Dievam pēc Gara gaismas, lai apgūtu šīs patiesības Viņi ir paraduši domāt un runāt šādi: “Es zinu, kam man

jātic. Es pazīstu Dieva žēlastību. Tā ir dota reiz par visām reizēm. Tas viss ir skaisti un labi. Bet labāk domāsim par to,kas mums jādara un kā jādzīvo. Te mums patiešām ir daudz,par ko domāt, jo mūsos arvien ir trūkumi un nepilnības.

Labāk klausīsimies par šīm lietām,” utt.

Līdz ar to viņi nekad nenonāk pie īstas ticības dzīves, īsta prieka un spēka, jo viņi nemācās saprast, kā viņiem pietrūkst visvairāk, proti, pašas dzīvības, īstas atgriešanās un ticības.Viņi nejūt, cik ļoti mēs un mūsu darbi esam samaitāti. Viņi nav pieredzējuši, kas ir ticība un žēlastība un ko tā rada

mūsos. Jo citādāk viņi neteiktu, ka viņiem šo lietu jau ir vairāk nekā gana.

Drīzāk tiem jādomā šādi – ja es patiešām pazītu Dievu un Viņa žēlastību, cik gan liels prieks, spēks un labprātība darīt labus darbus tam visam sekotu! Kā apustulis Jānis saka: “Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība” (1. Jņ. 4:8).

Apustulis grib teikt: ja vien viņi pazītu Dievu, viņi noteikti mīlētu, jā, viņi kļūtu dedzīgi mīlestībā un dievbijībā. Jo Dievs ir tik liela un dedzīga mīlestība, ka Dieva iepazīšana iededz cilvēkā vēlmi mīlēt. Mīlestība ir visu labo darbu māte.Mīlestība ir bauslības piepildījums (Rom. 13:10).

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress