10. Bažīgais jautātājs 

Draugs, pēc kā tu šovakar esi atnācis?”

„Es gribu tikt izglābts. Vai tu vari man palīdzēt?”

„Jā, to es, gods Dievam, varu. Še, izlasi šo pantu.”

Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu.(jes.53:6)

„Vai tā tas ir? Vai tu esi maldījies un raudzījies tikai uz savu ceļu?”

„Jā , patiesi, es esmu gan, pie tam ļoti bieži.”

„Tātad, tu esi grēkojis, un tādēļ tu esi pazudis, vai nē?”

Jā, jā, bet saki man, saki kā es varu tikt izglābts?”

„Lasi tālāk iepriekšējo pantu.”

Bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam”

„Ko Dievs izdarīja ar tavu grēku?”

„Uzkrāva to Viņam – Jēzum.”

„Tad kur tas tagad ir – uz tevis vai uz Jēzus?”

„Nu protams, tas ir uz Jēzus.”

„Vai visi grēki, itin visi?”

„Visi. Bet kā tas var nākt man par labu? Kas man jādara?”

„Atšķirsim tagad Jāņa evaņģēlija pirmo nodaļu. Izlasi šo pantu.”

Bet cik Viņu uzņēma, tiem Viņš devavaru kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa vārdam.” (jņ.1:12)

„Kā tu kļūsti par Dieva bērnu?”

„Ticībā Kungam Jēzum Kristum.”

„Bet ko nozīmē – ticēt?”

„Tas nozīmē Viņu uzņemt, uz Viņu paļauties, kā rakstīts: „Bet cik Viņu uzņēma…

„Un kas notiek, kad tu uzņem Jēzu Kristu?”

„Es kļūst Dieva bērns.”

„Vai tu gribi uzņemt Viņu tagad, tūliņ?”

„Jā, bet es nezinu – kā.”

„Tad izlasi šo pantu.”

Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu, kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie vīnā.” (Atkl.3:20)

Tas nozīmē, ka Jēzus Kristus stāv pie tavām durvīm un klaudzina gaidīdams, ka tu Viņam tās atdarīsi. Saki man, vai tu esi Viņa balsi dzirdējis.?

„Jā, esmu.”

„Un vai tu gribi atvērt savas sirds durvis?”

„Jā, es gribu.”

„Tad saki Viņam to tagad.”

„Dārgais pestītāj, es atveru Tev savas sirds durvis. Kungs Jēzu, nāc manā sirdī.”

„Vai Viņš ir ienācis?”

„Es neesmu par to drošs.”

„Ko Viņš teica?”

Es ieiešu pie Viņa.”

„Vai viņa vārdam var ticēt? Vai Viņš turēs savu solījumu?”

„Jā, protams, ka Viņš turēs.”

„Vai tu durvis atvēri?”

„Jā, es atvēru.”

„Tātad , kur tagad ir Jēzus?”

„Viņš ir manā sirdī! Jā , es to sapratu, es zinu! Lai slavēts Dievs! Es esmu glābts, glābts! Es atvēru savas sirds durvis, un Viņš ienāca manā sirdī.”

„Jā, slava Dievam, un kas tu esi tagad?”

„Ak, es esmu Dieva bērns, jo es uzņēmu Viņu savā sirdī .Cik brīnišķīgi!”

„Bet kā ir ar tavu vainas apziņu – tavu grēku nastu?”

„Man nasta? Tās vairs nav, es esmu no tās atbrīvots!”

„Un tavi grēki, vai arī no tiem tu esi atbrīvots?”

„Arī no tiem man ir jābūt atbrīvotam, jo vai tad nupat es nelasīju: „Bet tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam?”

„Tātad tie vairs neguļ uz tevis?”

„Nē, mana grēku nasta ir pilnīgi zudusi. Ak, cik es esmu laimīgs!

Man gribas iet un pastāstīt par to visiem maniem draugiem!”

„Pagaidi vienu mirklīti, pirms tu aizej. Bet ja nu Sātans rītā nāks un mēģinās tevi pārliecināt, ka Kristus tomēr nav tevi pieņēmis?”

„Par to es neiedomājos. Ko lai es daru?”

„Tev vajadzīgs Dieva apsolījums, uz ko tu vari balstīties. Tādēļ izlasi šo pantu.”

”To, kas pie Manis nāk, Es nemūžam neatstumšu.” Jņ.6:37)

„Vai tu esi nācis pie Viņa?”

„Jā ,esmu.”

„Vai Jēzus tevi ir atstūmis?”

„Nē, protams, ka nē.”

„Kā tu to zini?”

„Tāpēc, ka Viņš tā saka.”

„tātad, ko Viņš ir izdarījis?”

„Viņš ir mani pieņēmis.”

„Jā, slava Dievam! To tu rīt vari teikt Sātanam.”

„Ak, tas viss ir tik brīnišķīgi! Cik priecīgs es esmu, ka šovakar nācu pie Jēzus!”

„Un ja tu ik dienas lūgsi Dievu, studēsi Bībeli, un apliecināsi Jēzu cilvēku priekšā, tu būsi laimīgs visas sava mūža dienas.”

„Tas ir taisni tas, ko es ilgojos darīt, Ak, kaut Di9evs uzturētu manu ticību!”

„Vēl pēdējais vārds, pirms tu aizej. Atrodi sev darbu, uzdevumu. Sāc kalpot Dievam dažādos veidos. Atceries, ka Sātans vienmēr atrod nedarbus slinkām rokām.”

„Es katrā ziņā to darīšu. Un lai Dievs tevi svētī, ka tu parādīji man ceļu pie Jēzus!”

Nu, mans draugs, vai esmu to vienkārši izskaidrojis? Tad kāpēc arī tev neiet to pašu ceļu, kuru esmu parādījis, lai arī tu varētu tikt izglābts? Ej pa šo ceļu, un ej TŪLĪT!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress