100. dziesma 

Pateicības dziedājums.

Gavilē Kungam

visa zeme!

(2) Kalpojiet Kungam

ar prieku,

nāciet Viņa priekšā

ar dziesmām!

(3) Ziniet, ka Kungs,

Viņš – Dievs!

Viņš mūs radījis-

un ne mēs paši!

Viņa tauta

un Viņa ganību avis!

(4) Nāciet Viņa vārtos

ar pateicību

un Viņa pagalmos

slavēdami,

pateicieties Viņam,

svētījiet Viņa Vārdu,

(5) jo Kungs-

labs!

Viņa žēlastība

uz mūžiem,

uz audžu audzēm

Viņa uzticība!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress