101. dziesma 

Dāvida dziedājums.

Uzticību un taisnību

es apdziedāšu,

Tev, Kungs,

dziedāšu slavu!

(2) Es pūlēšos

dzīvot krietni!

Kad Tu nāksi

pie manis?!

Es staigāšu krietns

savā namā!

(3) Es neņemšos acu priekšā

nekādu negantību!

Atkritēju darbus es nīstu-

tie nelips pie manis!

(4) Viltprātība

būs nost no manis,

ļaunuma nepazīšu!

(5) Kas apmēļo slepus

savu kaimiņu,

tādu es izdeldēšu!

Kas nicīgi skatās

un augstprātīgs,

to necietīšu!

(6) Manas acis raudzīs

šīs zemes uzticamos,

ka tie var mājot

ar mani!

Kas dzīvo krietni,

lai mani kalpo!

(7) Viltnieks

nemitīs manā namā,

melkulis nepaliks

manu acu priekšā!

(8 ) Ik rītu es nīdēšu

visus zemes negantos,

lai izskausti ļaundari

Kunga pilsētā!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress