102. dziesma 

Nabaga lūgšana, kad tas

paguris izlej savas žēlabas

Kunga priekšā.

(2) Kungs, uzklausi manu lūgšanu-

lai mans sauciens

nonāk pie Tevis!

(3) Neslēp Savu vaigu

no manis,

dienā,

kad posts man!

Sniedz man ausi

dienā, kad saucu,

ātrāk

atbildi man!

(4) Prom steidz kā dūmi

manas dienas,

un mani kauli

kā krāsns gruzd.

(5) Kā samīta zāle

vīst mana sirds-

aizmirstu

ēst maizi.

(6) Tā stenu,

ka sprūd kauli manā miesā!

(7) Līdzīgs es

tuksneša pūcei

un kā apogs

starp drupu kaudzēm!

(8 ) Bez miega nīkstu,

tā man ir-

kā vientuļam putnam

uz jumta!

(9) Cauru dienu

peļ mani ienaidnieki,

kam trakums pret mani,

tie lād mani!

(10) Es pīšļus

kā maizi ēdu,

ar asarām

savu dzērienu jaucu

(11) dēļ Tava piktuma,

dēļ Tavas dusmības-

jo Tu ņēmi mani

un azmeti mani!

(12) Mūžs man noliecies

kā ēna,

un es

kā zāle vīstu.

(13) Bet Tu, Kungs,

mūžam valdi,

un Tevi piemin

audžu audzēs!

(14) Celies Tu

un paglāb Cionu-

laiks apžēlot to,

brīdis ir klāt,

(15) jo Tavi vergi

mīl tās akmeņus

un tās pīšļu

tiem žēl!

(16) Un bīsies tautas

Kunga Vārda

un visi zemes ķēniņi-

Tavas godības,

(17) kad būs uzcēlis

Kungs Cionu

un parādīsies

Savā godībā!

(18 ) Viņš ir uzklausījis

tukšinieku lūgšanu

un nav noniecinājis

viņu lūgšanos.

(19) Tas tiks uzrakstīts

nākamajai audzei,

lai tie, kas dzims,

slavētu Kungu-

(20) ka Viņš noliecās

No Saviem svētajiem augstumiem,

Kungs no debesīm

paskatījās uz zemi,

(21) lai dzirdētu

gūstekņu vaidus,

lai atlaistu tos,

kam nolemts mirt!

(22) Teiks Cionā

Kunga Vārdu

un slavēs Viņu

Jeruzālemē,

(23) kad pulcēsies

kopā tautas

un valstis,

lai kalpotu Kungam.

(24) Viņš ceļā ir salauzis

manu spēku,

noīsinājis

manu mūžu.

(25) Es saku:

mans Dievs,

neņem mani pusmūžā-

audžu audzēs

tavi gadi!

(26) Sākumā zemei

Tu pamatus liki

un Tavu roku darbs

ir debesis-

(27) tās zudīs,

bet Tu paliksi,

tās pavisam nodils

kā drānas,

Tu tās novilksi-

tās būs nost!

(28 ) Bet Tu-

Tas,

un Taviem gadiem

nav gala!

(29) Tavu kalpu dēli

gūs mājvietu,

un viņu dzimums-

drošs Tavā priekšā!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress