11.02. Ikvienam – ikdien, ir vajadz;igs Dieva Vārds! 

2.novembris

Un Jēzus turpināja: ar Dieva valstību ir tā:

iedomājieties kādu zemnieku, kas sēj.

Iemetis sēklu zemē, viņš iet mājās,

guļ un ceļas, nakti un dienu.

Sēkla uzdīgst un uzaug bez viņa palīdzības un zināšanas.

Zeme pati no sevis nes augļus:

vispirms stiebru, tad vārpu.

Kad vārpas nobriedušas,

viņš sūta pļāvējus, jo pļaujamais laiks ir klāt.

Vēl citu līdzību Jēzus tiem sacīja:

debesu valstība līdzīga cilvēkam,

kas labu sēklu sēja savā tīrumā.

Bet viņa ļaudīm guļot , nāca viņa ienaidnieks,

iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja.

Kad labība uzauga, parādījās arī nezāle.

Tad kalpi, piegājuši pie nama tēva, prasīja:

kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā?

No kurienes tad radusies nezāle?

Viņš atbildēja: to ienaidnieks darījis!

Tad kalpi jautāja: vai gribi, ka ejam to izravēt?

Bet viņš sacīja: nē, – ka jūs, nezāli ravēdami,

neizplūcat reizē arī kviešus.

Lai abi aug kopā līdz pļaujamam laikam:

tad es sacīšu pļāvējiem: izlasiet vispirms nezāli,

un sasieniet to kūlīšos,

lai to sadedzinātu:

bet kviešus sakrājiet manā šķūnī.

Marka 4:26-29;Mateja 13:24-30

26 Un Viņš sacīja: “Tāpat ir ar Dieva valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē 27 un guļ un ceļas, nakti un dienu; un sēkla uzdīgst un uzaug, tā ka viņš pats to nenomana. 28 Zeme pati no sevis nes augļus, papriekš stiebru, tad vārpu, tad briedušus graudus vārpā. 29 Un, kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ sūta sirpi, jo pļaujamais laiks ir klāt.”

MK 13:24 Vēl citu līdzību Viņš tiem sacīja: “Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā.25 Bet, ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā, un aizgāja.26 Un, kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle.

27 Tad nama tēva kalpi, pie tā piegājuši, sacīja: kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle?28 Un viņš tiem sacīja: to ienaidnieks darījis. – Tad kalpi tam sacīja: vai gribi, ka mēs ejam to izravēt?29 Bet viņš sacīja: nē, ka jūs, nezāli ravēdami, neizplūcat reizē arī kviešus.30 Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam; un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina; bet kviešus sakrājiet manā šķūnī.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress