11.03. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

3.novembris

Vēl citu līdzību Viņš tiem stāstīja.

Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam,

ko kāds cilvēks iesēja savā tīrumā.

Šī gan ir mazākā no visām sēklām,

bet, kad tā uzaug,

tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem

un top par koku,

tā kā putni nāk un taisa ligzdas tā zaros.

Vēl citu līdzību Jēzus tiem sacīja:

debesu valstība līdzinās piciņai ierauga,

ko kāda sieva ņema un piejauca trīs mēriem miltu,

kamēr viss sarūgta.

Visu to Jēzus ļaudīm runāja līdzībās;

bez līdzībām Viņš par valstību nerunāja.

Lai piepilldītos pravieša vārds:

es atdarīšu savu muti un stāstīšu līdzības;

es runāšu par lietām,

kas apslēptas no pasaules iesākuma.

Mateja 13:31-35

31 Vēl citu līdzību Viņš tiem stāstīja un sacīja: “Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā.32 Šī ir gan mazākā no visām sēklām, bet, kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un top par koku, tā ka putni apakš debess nāk un taisa ligzdas viņa zaros.”33 Vēl citu līdzību Viņš tiem sacīja: “Debesu valstība līdzinās raugam, ko kāda sieva ņēma un iejauca trīs mēros miltu, iekāms viss sarūga.”34 Visu to Jēzus runāja uz ļaudīm līdzībās, un bez līdzībām Viņš uz tiem nerunāja,35 lai piepildītos, ko pravietis runājis, sacīdams: es atdarīšu savu muti līdzībās, es runāšu lietas, kas apslēptas no pasaules iesākuma.-

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress