11.04. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

4.novembris

Kā iegūt debesu valstību?

Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai dārgai mantai,

ko cilvēks atrada tur strādājot.

Bet tīrums viņam nepiederēja,

tā mantu viņš atkal apsslēpa,

un ,priecādamies par to, pāriet mājās,

pārdod visu, kas tam ir,

un nopērk šo tīrumu.

Jeb tā: debesu valstība līdzinās tirgotājam,

kas meklēja dārgas pērles.

Un,atradis vienu sevišķi dārgu pērli,

pārdeva visu, kas tam bija un nopirka dārgo pērli.

Vēl debesu valstība līdzinās tīklam,

izmestam jūrā, kas savilka visādas zivis.

Kad tas bija izvilkts malā,

tie nosēdās un labās salasīja traukos,

bet nederīgās izmeta laukā.

Tā tas būs pasaules pastarā galā:

eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem,

un ļaunos metīs degošā krāsnī, –

kur būs kaukšana un zobu klabēšana.

Vai jūs to visu esat sapratuši?

Tie Viņam atbildēja: esam gan!

Mateja 13:44-51

44 Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un, priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu.45 Vēl Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles.46 Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to.47 Vēl Debesu valstība līdzinās tīklam, izmestam jūrā, kas savilka visādas zivis.48 Un, kad tas bija pilns, tad viņi to izvilka malā, nosēdās un labās salasīja traukos, bet sapuvušās izmeta laukā.49 Tā tas būs pasaules pastarā galā: eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem50 un tos metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana.51 Vai jūs to visu esat sapratuši?” Tie Viņam sacīja: “Esam gan.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress