11.05. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

5.novembris

Tad kāds no ļaužu pulka Jēzum sacīja:

Mācītāj, saki manam brālim, lai viņš ar mani dalās mantojumā.

Bet Jēzus tam atbildēja:

cilvēk, kas Mani iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju?

Un Viņš turpināja:

uzmanieties un sargieties, jo neviens nedzīvo no tā,

ka viņam ir daudz mantas.

Un Viņš tiem stāstīja līdzību:

kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši daudz augļu.

Un viņs domāja: ko es darīšu,

jo man nav kur visus augļus likt?

– Es zinu, ko darīšu:

es noplēsīšu visus savus šķūņus un uzcelšu lielākus,

un tur savākšu savu labību un mantu.

Tad es sev teikšu:

nu tev ir krājumi daudziem gadiem,

atpūties, ēd dzer un līksmojies!

Bet Dievs viņam sacīja:

tu, bezprātīgais,

šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli.

Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis?

Tā iet tam, kas sev krāj mantu,

bet Dieva priekšā ir nabags,

jo viņš nemeklē to bagātību,

ko Dievs grib dot!

Lūkas 12:13-21

13 Tad kāds no ļaužu pulka sacīja Viņam: “Mācītāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā.” 14 Bet Viņš tam atbildēja: “Cilvēk, kas Mani iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju?” 15 Un Viņš tiem sacīja: “Uzmanait un sargaities no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas.” 16 Un Viņš stāstīja tiem līdzību, sacīdams: “Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši papilnam augļu. 17 Un viņš sāka pie sevis spriest: ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt. 18 Un viņš turpināja: to es darīšu – es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu visu labību un mantu, 19 un sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. 20 Bet Dievs uz viņu sacīja: tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? 21 Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress