11.06. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

6.novembris

Tajās dienās ļaudis ziņoja Jēzum,

ka Pilāts esot licis templī

dievkalpojuma laikā nonāvēt kādu galiliešu

svētceļnieku grupu (laikam baidīdamies sacelšanos).

Jēzus tiem atbildēja: vai jūs domājāt,

ka šie galilieši ir lielāki grēcenieki nekā visi pārējie,

tāpēc, ka tie tika nonāvēti?

Es jums saku: nebūt nē,

bet ja jūs neatgriezīsies no grēkiem,

tad jūs visi tāpat iesit bojā.

Jeb vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit,

uz kuriem uzgāzās Ziolas tornis

(iespējams, ka šis pilsētas nocietinājuma tornis sabruka caur zemestrīces iedarbībau)

Es jums saku: nebūt nē,

bet ja jūs neatgriezīsities no grēkiem,

jūs visi ņemiet tādu pašu galu.

Viņš stāstīja šādu līdzību:

kādam cilvēkam viņa vīna kalnā bija vīģes koks,

un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada.

Tad viņš sacīja dārzniekam: redzi,

jau trīs gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka,

bet neatrodu. Nocērt to! Kotas velti izsūc zemi!

Bet dārznieks atbildēja: kungs,

atstāj to vēl šo gadu,

kamēr es to aprakšu un apmēslošu!

Varbūt tas turpmāk nesīs augļus.

Bet ja nē, tad tu to vari nocirst.

Lūkas 13:1-9

1 Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas Viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. 2 Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: “Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši, tāpēc ka tie to cietuši? 3 Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. 4 Jeb vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit, uz kuriem krita Ziloas tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji? 5 Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu.” 6 Un Viņš stāstīja šādu līdzību: “Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīnadārzā, un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. 7 Tad viņš sacīja dārzniekam: redzi, jau trīs gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka, bet neatrodu. Nocērt to! Ko tas velti izsūc zemi! 8 Bet tas viņam atbildēja un sacīja: kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu! 9 Varbūt tas turpmāk nesīs augļus. Bet, ja ne, tad tu vari nocirst.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress