11.07. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

7.novembris

Kādam mielastam sākoties,

Jēzus nomanīja, ka viesi tiecās sēdēt pirmajās vietās galda augšgalā.

Un Viņš tiem stāstīja līdzību:

ja tevi kāds aicinā kāzās, nesēdies pirmajā vietā,

ka neierodas kāds par tevi cienīgāks,

un nama tēvs tev saka: dod šim vietu, –

un tev ar kaunu jāmeklē vieta galda lejasgalā.

Bet , ja tu esi aicināts, apsēdies pēdējā vietā.

Tad nama tēvs varētu pienākt pie tevis

un tev sacīt: draugs, virzies uz augšu!

Tad tu būsi pagodināts pārējo viesu priekšā.

Jo katrs, kurš pats paugstinās,

taps pazemots, bet,

kas pats pazemojas, taps paugstināts.

Arī uz nama tēvu Jēzus sacīja:

ja tu taisi azaidu vai vakariņas, tad neaicini savus

draugus, savus brāļus, radus vai bagātus kaimiņus,

ka tie savukārt tevi neaicinātu,

un tu par savu ielūgumu tiktu atlīdzināts.

Bet, ja tu rīko miekastu,

tad aicini nabagus, krpļus, tizlus un aklus;

un tad tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt.

Tev būs atmaksa, tad kad taisnīgie celsies augšām.

Lūkas 14:7-14

7 Bet, nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, Viņš tiem stāstīja līdzību, sacīdams: 8 “Ja tevi kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas arī aicināts, 9 un ka tas, kas tevi un viņu aicinājis, nesaka tev: dod šim vietu,- un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. 10 Bet, ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis varētu sacīt: draugs, virzies uz augšu! – Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā. 11 Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet, kas pats pazemojas, taps paaugstināts.” 12 Arī uz nama tēvu, kas Viņu bija aicinājis, Viņš sacīja: “Kad tu taisi azaidu vai vakariņas, tad neaicini savus draugus, savus brāļus, savus radus vai bagātus kaimiņus, ka tie atkal tevi neaicinātu un tu nebūtu to darījis atmaksas dēļ. 13 Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus; 14 un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt; jo tev būs atmaksa, kad taisnie celsies augšām.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress