11.08. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

8.novembris

Bija kāds bagāts vīrs;

tas ģerbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ikdienas kārībās un līksmībās.

Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm.

Viņš priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krita no bagātnieku galda.

Un suņi nāca un laizīja viņa vātis.

Bet gadījās, ka nabagais nomira – eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. –

Arī bagātnieks nomira un tika aprakts.

Un no elles, kur viņš cieta mokas,

viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī.

Tad viņs stiprā balsī sauca: Ābrahāma tēv, apžēlojies par mani un sūti Lācaru,

lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli,

jo es ciešu mokas šai karstumā!

Bet Ābrahāms teica:

piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams;

turpretim Lācars – ļaunu.

Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas.

Bet turklāt starp mums un jums atrodas bezdibenis, lai tie,

kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu,

tāpat arī no jums pie mums.

Bet tas teica:

tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu.

Jo man ir pieci brāļi, lai viņš tos brīdina,

ka tie arī nenonāk šinī moku vietā.

Bet Ābrahāms atbildēja:

tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa.

Bet tas sacīja: nē,Ābrahāma tēv,

bet ja kāds no mirušjiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos.

Ābrahāms atbildēja:

ja tie neklausa Mozu un praviešus,

tie neticēs arī tad,

ja kāds no mirušjiem nāktu pie viņiem.

Lūkas 16:19-31

19 Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ik dienas kārumā un līksmībā. 20 Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm, 21 un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizīja viņa vātis. 22 Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. 23 Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. 24 Tad viņš sauca stiprā balsī: Ābrahāma tēv, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā! 25 Bet Ābrahāms teica: piemini, dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams, turpretim Lācars – ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. 26 Un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums. 27 Bet tas teica: tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu! 28 Jo man ir pieci brāļi; lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku vietā. 29 Bet Ābrahāms atbildēja: tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa. 30 Bet tas sacīja: nē, Ābrahāma tēv, bet, ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. 31 Bet Ābrahāms viņam sacīja: ja tie neklausa Mozu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress