11.09. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 9.novembris 

Kas gan lai zina? Varbūt Dievam paliek mūsu žēl un Viņš ļaujas novērst Sevi no Savām bargajām dusmām, tā ka mēs nepazūdam!” Un, kad Dievs redzēja viņu darbus, redzēja, ka viņi atgriezušies no sava ļaunā ceļa, tad Viņam kļuva žēl tā ļaunuma, ko Viņš bija teicies viņiem nodarīt, un Viņš viņiem to nenodarīja. (Jon.3:9-10)

Dievs mēdz dusmoties vienīgi tad, ja nav vairs nekādas cerības uz labošanos. Tādēļ, kad esi nonācis postā un bailēs, – jautā savai sirdij, vai esi tāds Dieva ienaidnieks, ka nepavisam negribi pie Viņa atgriezties. Ja tava sirds skaidri saka, ka labrprāt atgrieztos un nāktu pie Dieva, ja vien Viņš gribētu tevi pieņemt, un ja tavi grēki, kurus esi nodarījis pret Dievu, tev rada ciešanas, ja no sirds vēlies kļūt brīvs no šiem grēkiem, tad tev nepavisam nav jāšubās: Dievs nedusmojas. Jā, Viņš pat vēl nav sācis dusmoties, jo tu neesi zaudējis cerības uz Viņa žēlastību un žēlsirdību.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress