11.12. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

12.novembris

Jēzum dievnamu atstājot,

kāds Viņa māceklis,apbrīnodams templi,

Viņam sacīja:

Mācītāj, kāda ēka, kādi milzīgi akmeņi!

Jēzus apstājās:

jā ,apskaties vien šo būvi.

Tur akmens nepaliks uz akmeņa , viss sakritīs drupās!

Un tad Jēzus bija pārgājis ieleju un apsēdies Eļļas kalnā,

iepretim templim, tad Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs Viņam jautāja:

Saki mums , kad tas būs, un kāda būs zīme, kad tas notiks?

Bet Jēzus tiem atbildēja: pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ.

Daudzi nāks manā vārdā un teiks: es tas esmu, manī nāk Kristus, –

Bet kad jūs dzirdēsiet par kariem un tos piedzīvosit,

tad nebīstieties, tam tā jānotiek!

Bet gals vēl nebūs klāt. –

Tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti,

un vietām būs zemestrīces un bada laiki.

Bet tas tik būs lielo bēdu iesākums.

Bet par to dienu vai stundu neviens neko nezina, –

ne eņģeļi debesīs, pat ne Es, vienīgi Tēvs.

Tāpēc esiet modri un palieciet nomodā!

Jo jūs nezināt, kad nama kungs nāks:

vai vakarā , vai nakti , vai nakts vidū,

vai gaiļos ,vai no rīta agri; –

ka tas, piepeši atnākdams,

jūs neatrod guļam!

Bet ko Es jums saku,

to Es saku visiem,Esiet nomodā!

Marka 13:1-8;32-37

1 Un, Viņam no Tempļa izejot, kāds no Viņa mācekļiem uz To saka: “Mācītāj, lūk, kādi akmeņi un kādas ēkas.” 2 Un Jēzus tam sacīja: “Vai tu visas šīs lielās ēkas redzi? Tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts.” 3 Un, kad Viņš sēdēja Eļļas kalnā Templim pretī, tad Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs Viņu jautāja atsevišķi: 4 “Saki mums, kad tas būs un kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies?” 5 Bet Jēzus iesāka tiem sacīt: “Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. 6 Jo daudzi nāks Manā Vārdā, sacīdami: Es tas esmu; un daudzus pievils. 7 Bet, kad jūs dzirdēsit par kariem un kara daudzināšanu, tad nebīstieties, tam jānotiek; bet gals vēl nav klāt. 8 Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, un vietām būs zemestrīces un bada laiki. Tas būs lielo bēdu iesākums.

32 Bet par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā vien Tēvs. 33 Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir. 34 Tas ir, kā kad kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un deva saviem kalpiem visu varu, ikkatram savu darbu, un pavēlēja durvju sargam būt nomodā. 35 Tad nu esiet nomodā! Jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk, vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri, 36 ka tas, piepeši nākdams, jūs neatrod guļam. 37 Bet ko Es jums saku, to Es saku visiem. Esiet nomodā!”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress