11.13. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

13.novembris

Kādreiz farizeji Jēzum jautāja,

kad nākšot Dieva valstība.

Jēzus atbildēja:

Dieva valstība nenāk ārēji redzamā veidā.

Nevarēs sacīt:

redzi, še viņa ir vai tur –

jo redziet , Dieva valstība ir jūsu vidū

(proti caur to, ka Jēzus Kristus ir jūsu vidū).

Bet mācekļiem Viņš sacīja:

nāks dienas, kad jūs ilgosities redzēt kaut vienu

Cilvēka Dēla dienu, bet neredzēsit!

Un kad kāds jums teiks:

redziet še vai redziet tur,

tad neejiet un neskrieniet tam pakaļ.

Jo kā zibens spīd no vienas debess pusus līdz otrai,

tāds būs Cilvēka Dēls Savā dienā.

Un Jēzus teica: pirms tas būs, notiks kas cits:

Man būs jācieš, Es tapšu nicināts,

atstumsts un mocīts no šīs cilts un šī laika cilvēkiem!

Lūkas 17:20-25

20 Uz farizeju jautājumu, kad nākšot Dieva valstība, Viņš tiem atbildēja: “Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. 21 Nevarēs arī sacīt: redzi, še viņa ir vai tur, – jo, redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū.” 22 Bet mācekļiem Viņš sacīja: “Nāks dienas, kad jūs ilgosities redzēt kaut vienu Cilvēka Dēla dienu, bet neredzēsit. 23 Un, kad jums kāds sacīs: redzi, še, redzi, tur, – neejiet un neskrieniet tam pakaļ. 24 Jo, kā zibens zibeņodams spīd no vienas debess puses līdz otrai, tāds būs Cilvēka Dēls Savā dienā. 25 Bet papriekš Viņam daudz jācieš un jātop šās cilts atmestam

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress