11.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,13.novembris 

Bet, ja arī mēs vai kāds enģelis no debesīm jums sludinātu citu Evanģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to! (Gal. 1 : 8 )

Tev jāpaļaujas uz Dieva vārdu tik stingri un noteikti, ka arī tad, ja es pats kļūtu par ģeķi- no kā lai Dievs mani pasargā- un atsauktu vai noliegtu savu mācību, tu tomēr neatkāpies no tās, bet saki: ja Luters pats vai enģelis no Debesīm māca citādi, tas lai ir nolādēts! Jo tev jābūt nevis Lutera, bet Kristus māceklim un bez šaubīšanās jājūt, ka tas ir Dieva vārds, kaut arī visa pasaule strīdētos tam pretī. Tev priekšā stāv miršana un vajāšana; tur es nevarēšu būt pie tevis, nedz tu pie manis; bet ikvienam būs pašam jācīnās, lai uzvarētu velnu, nāvi un pasauli. Ja tajā dienā gribēsi lūkoties apkārt, meklēdams, kur esmu palicis, vai es- kur paliec tu, tad būsi jau pazudis un izlaidis Dieva vārdu no savas sirds; jo tu neturies cieši pie Vārda, bet gan pie manis vai kāda cita; tad tev neviens nevarēs līdzēt.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress