11.14. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

14.novenbris

Kādreiz būs tā, kā tas bija Noasa dienās:

tie ēda dzēra un precējās,

līdz kamēr Noass iegāja šķirstā,

un plūdi nāca un visus iznīcināja.

Būs atkal tā, kā tas bija Lata dienās:

tie ēda, dzēra, pirka, pārdeva,

dēstīja un būvēja; bet tai dienā,

kad Lats izgāja no Sodomas,

uguns un sērs lija no debesīm un visus iznīcināja.

Tāpat būs tai dienā,

kad parādīsies Cilvēka Dēls.

Ja kāds tai dienā atradīsies uz jumta,

bet viņa lietas istabā,

tas lai nekāpj zemē tās paņemt;

un ja kāds atrodas laukā, tas lai negriežas atpakaļ.

Viņā naktī divi gulēs vienā gultā:

vienu es pieņemšu un otru atstašu..

Divas sievietes kopā mals ar rokas dzirnavām:

vienu es pieņemšu, bet otru atstāšu.

Ta mācekļi Jēzu pārtrauca,

jautādami: Kur tas būs?

Bet Viņš tiem atbildēja:

kur maita, tur lasās ērgļi,

jumts pašiem jāredz,

kur tas būs.

Atveriet acis!

Lūkas 17:26-31;34-36

26 Un, kā tas bija Noas dienās, tā arī būs Cilvēka Dēla dienās: 27 ēda, dzēra un precējās, līdz kamēr Noa iegāja šķirstā un plūdi nāca un visus iznīcināja. 28 Kā tas bija Lata dienās: ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja; 29 bet tai dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs lija no debesīm un visus iznīcināja. 30 Tāpat būs tai dienā, kad parādīsies Cilvēka Dēls. 31 Ja kāds tai dienā atrodas uz jumta, bet viņa lietas ir istabā, tas lai nekāpj zemē tās paņemt; un, ja kāds atrodas laukā, tas lai negriežas atpakaļ. 34 Es jums saku: viņā naktī divi gulēs vienā gultā: vienu pieņems un otru atstās. 35 Divas kopā mals: vienu pieņems un otru atstās. 36 Divi būs laukā: viens taps pieņemts un otrs atstāts.” 37 Tad mācekļi To pārtrauca, jautādami: “Kur, Kungs?” Bet Viņš tiem sacīja: “Kur maita, tur salasās ērgļi.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress