11.16. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

16.novembris

Esiet modri, jo jūs nezināt,

kurā stundā jūsu Kungs nāks.

Bet to saprotiet:

ja nama kungs zinātu,

kurā stundā zaglis nāks,

tad tas paliktu nomodā

un neļautu tam ielauzties savā namā.

Tāpēc esiet arī jūs gatavi,

jo Cilvēka Dēls nāks tai stundā,

kad jūs to negaidīsit.

Kurš no jums ir gudrs?

Tik gudrs kā pārvaldnieks,

kuru kungs darīja atbildīgu pār visu savu saimi,

tai dot barību savā laikā.

Svētīgs tas, kuru viņa kungs pārnākdams,

atradīs tā darām.

Patiesi, Es jums saku:

viņš to iecels pār visām savām mantām.

Bet neuzticamais kalps varētu teikt: mans kungs kavējas nākt, un varētu sākt sist savus darba biedrus un ar dzērājiem plītēt un rīt.

Un šā kalpa kungs nāk,

kad viņš to negaida, stundā, kuru tas neiedomājās.

Un kungs to satrieks un izsviedīs kopā ar meļiem un liekuļiem.

Un tur būs izmisums un šausmas, raudāšana un zobu griešana.

Mateja 24:42-51

42 Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk.43 Bet to saprotiet: ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā namā. 44 Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat. 45 Kurš tad ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēlis pār savu saimi tiem dot barību savā laikā? 46 Svētīgs šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to tā darām. 47 Patiesi Es jums saku: viņš to iecels pār visām savām mantām. 48 Bet, ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī: mans kungs kavējas nākt, – 49 un iesāks sist savus darba biedrus un rīt un plītēt ar plītniekiem, 50 tad šā kalpa kungs nāks tādā dienā, kurā viņš to negaida, un tādā stundā, kas viņam nav zināma, 51 un to satrieks un tam dos algu ar liekuļiem. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress