11.16. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,16. novembris 

Viņa svēto nāve ir dārga Tā Kunga acīs. (Ps. 116:15)

Patiesi ticīgie, kas mīl Dieva vārdu un cieši turas pie tā, pat mirdami paliek šajā Vārdā; viņi var tikt pakārti, nomocīti, sadedzināti, noslīcināti vai mirt no mēra, drudža utt. – tas viss ir līdzi ietverams Kristus nāvē un augšāmcelšanās notikumā; Raksti par ticīgo ciešanām un nāvi skan tā: Dieva svēto nāve ir dārga un vērtīga Tā Kunga priekšā – Viņš to uzskata par brīnišķīgāko dārgumu uz zemes. Vienalga, vai velns tevi nonāvē tavā gultā vai bende pakar pie karātavām, – šī nāve ir svēta nāve, kas ir dārga Tam Kungam; tādēļ Viņš to neatstās neatriebtu, bet sauks tiesas priekšā velnu, kas tevi nonāvējis, nodos viņu mūžīgām mokām, nocirtīs grēkam galvu, apraks nāvi ellē un atriebsies it visam, kas vedis nāvē Viņa svētos. Un, ja jau Dievam tik ļoti rūp svētie, Viņš nekādā ziņā neļaus tiem palikt nāvē, bet izvedīs tos no nāves, tā ka viņu nāve vairs nebūs nāve, bet jauna dzīve kopā ar Kristu mūžīgā skaidrībā un godībā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress