11.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

18.novembris

Tad taisnīgie Jēzum jautās:

Kungs,kad mēs Tevi redzējām izsalkušu un Tevi paēdinājām?

Vai izslāpušu Tevi padzirdinājām?

Kad mēs Tevi kā svešinieku uzņēmām zem sava jumta?

Vai aukstumā Tevi apģērbām?

Un kad mēs Tevi redzējām slimu vai cietumā un nācām pie Tevis?

Tad Jēzus atbildēs:

ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem,

to jūs Man esat darījuši.

Bet tiem Viņa kreisajā pusē Viņš sacīs:

ejiet prom no manis, jūs nolādētie,

ejiet mūžīgā ugunī,

kas sataisīta velnam un viņa kalpiem,

jo Es biju izsalcis, un jūs Mani nepaēdinājāt,

Es biju izslāpis, bet jūs mani nepadzirdinājāt.

Es nācu kā svešinieks, bet jūs mani neuzņēmāt zem sava jumta.

Es salu aukstumā, bet jūs Manu nedevāt siltas drānas.

Es biju slims un cietumā , bet jūs Mani neapmeklējāt!

Tad tie Viņam jautās:

Kungs, kad mēs tevi redzējām izsalkušu un izslāpušu,

vai kā svešinieku, salstošu,

slimu vai cietumā un neesam Tev kalpojuši?

Un Viņš atbildēs:

ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem,

to jūs arī Man neesat darījuši.

Un tie ieies mūžigā nožēlā un sodībā,

bet taisnīgie mūžīgā dzīvībā!

Mateja 25:37-46

37 Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši? 38 Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši? 39 Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis? 40 Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši. 41 Tad Viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: eita nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. 42 Jo Es biju izsalcis un jūs neesat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs neesat Mani dzirdinājuši. 43 Es biju svešinieks un jūs neesat Mani uzņēmuši; Es biju pliks, un jūs neesat Mani apģērbuši; Es biju slims un cietumā un jūs neesat Mani apmeklējuši. 44 Tad tie arīdzan Viņam atbildēs un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai pliku, vai slimu, vai cietumā un neesam Tev kalpojuši? 45 Tad Viņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arīdzan Man neesat darījuši. 46 Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress