11.18. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 18.novembris 

..kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam un ne cilvēkiem. (Ef. 6:7)

Laulības kārtu varētu nosaukt par rūpju pilnu kārtu, kurā ir daudz darba un pūļu – īpaši tad, ja tu pazaudē no redzes loka Dieva iedibināto kārtību, svētību un Dieva vārdu. Tādēļ mācies, ka mūsu Dievam Kungam ir iespējams kalpot arī mūsu pašu namā un nav nepieciešams darīt ko īpašu. Jo tas nama tēvs, kas dievbijīgi pārvalda savu namu, audzina savus bērnus un saimi bijībā pret Dievu un Dieva atziņā, būt tikumīgiem un godājamiem savā dzīvē, ir svētā un svētīgā kārtā. Tāpat arī sievai, kura rūpējas par bērniem, dod tiem ēst un dzert, slauka, mazgā utt., nav jāmeklē kāda cita svēta, Dievam tīkama kārta. Tāpat ir arī ar nama kalpu vai kalponi – ja tie dara visu, ko viņu kungi liek, tie kalpo Dievam. Un, kamēr vien viņi tic Kristum, Dievam viņu darbi patīk daudz labāk pat tad, ja viņi tikai tīra istabas un spodrina kurpes – nekā visu mūku lūgšanas, gavēšana, mises un viss, ko tie slavē kā augstāko kalpošanu Dievam.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress