11.20. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

20.novembris

Vecākais dēls bija uz lauka.

Kad viņš, darbu beidzis, tuvojās mājām,

viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troksni.

Piesaucis vienu no kalpiem,

Viņš tam jautāja, kas tas esot.

Tas atbildēja: tavs brālis ir pārnācis,

un tavs tēvs licis nokaut teļu,

tāpēc, ka viņš tavu brāli veselu atdabūjis.

To dzirdējis, viņš noskaitās un negribēja iet iekšā.

Bet tēvs iznāca un aicināja viņu ienākt.

Bet tas tēvam atbildēja: redzi,

tik daudz gadu es tev kalpoju,

un nekad neesmu pārkāpis tavus rīkojumus,

bet tu man ne reizi neesi devis pat kazlēnu,

lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem.

Bet tagad, kurs šis tavs dēls pārnācis,

kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievietēm,

tu viņam esi licis nokaut barotu teļu!

Tēvs atbildēja:dēls, tu aizvien esi pie manis,

un viss, kas ir mans, ir arī tavs.

Bet ir pareizi, ka mēs priecājamies un līksmojamies,

jo tavs brālis bija miris,

bet nu atkal ir dzīvs,

viņš bija pazudis, bet ir atkal atrasts.

Lūkas 15:25-32

25 Bet vecākais dēls bija uz lauka; kad nu viņš tuvojās mājām, viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troksni, 26 un, piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot. 27 Tas viņam atbildēja: tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc ka viņš to veselu atdabūjis. 28 Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. 29 Bet tas atbildēja un sacīja tēvam: redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man ne reizi neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem, 30 bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievām, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu! 31 Bet tas viņam atbildēja: dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs, 32 bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress