11.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

22.novembris

Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti,

kam grēki nolīdzināti.

Svētīgs tas cilvēks,

kam tas Kungs nepieskaita viņa vainu,

kam sirdī nav jānoslēpj ļaunums.

Kad es par saviem grēkiem klusēju,

mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu.

Jo Tava roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm.

Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā.

Tad es Tev atzinos savos grēkos un neapslēpu savas vainas.

Es sacīju: es izsūdzēšu tam Kungam savus pārkāpumus. –

Tad Tu man piedevi manus grēkus.

Tādēļ lai ikviens ticīgais Tevi piesauc posta laikā,

kamēr Tu esi atrodams. –

Arī, ja lieli ūdeņi veltos, tie viņu neaizsniegs.

Tu esi mans patvērums,

Tu mani sargāsi briesmās un izglābsi no bojāejas.

Bezdievīgajiem ir daudz sāpju,

Bet, kas uz to Kungu paļaujas,

to Viņš apņem ar žēlastību.

Priecājieties par to Kungu,

jūs taisnie, un gavilējiet visi,

kam šķīsta sirds!

32.Psalms 1-7;10;11

Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti!2 Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid! 3 Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu, 4 jo Tava roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. (Sela.) 5 Tad es atzinos Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju:”Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!” Un Tu piedevi man manu grēka vainu. (Sela.) 6 Tādēļ lai ikviens ticīgais Tevi piesauc posta laikā, kamēr Tu esi atrodams; ja arī lieli ūdeņi veltos, tie viņu neaizsniegs. 7 Tu esi mans patvērums, Tu mani sargāsi briesmās, Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. (Sela.) 10 Bezdievīgajiem ir daudz sāpju, bet, kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā.11 Priecājieties par To Kungu, jūs taisnie, un gavilējiet visi, kam ir skaidra sirds!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress