11.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

24.novembris

(Iedziļināsimies šinī psalmā vēlreiz)

Tas Kungs mani apgādā, kāpēc man zūdīties?

Viņš man dod barību garam un sirdij,

neviens cits nespēj manu izsalkumu

apmierināt, jo cilvēki mani baro tukšiem solījumiem,

kas izgaist kā ziepju burbuļi.

Viņš dod ūdeni, kas dzesē slāpes,

slāpes pēc patiesās dzīves.

Vienalga, kurp Viņš mani ved,

Viņš man dod dzīvotspēju un dzīvesprieku.

Viņš droši vada manus soļus un rāda man ceļu:

caur cilvēku drūzmām,

caur apžilbinošām gaismu straumēm,

caur trokšņu šalkoņām un balsu jūkļiem.

Mans ceļš ir skaidrs,

jo Dievs mani ved!

Bet kad gaisma nodziest un iestājas tumsa,

kad esmu vientuļš, atstāts,

vai slims, kad bīstos nāves -

kad esmu apgrēkojies Tavā priekšā,

ak Kungs, un Tava roka no manas izslīdējusi,-

es tomēr nebīstos Tevi zaudēt,

jo Tu esi pie manis.

Tavs krusts mani mierina, jo tā ir zīme,

ka Tu mani mīli,

ka Tu man esi tuvu,

un es piederu Tev!

23.Psalms, 1-4

Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.

2 Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens.3 Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.4 Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress