11.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

26.novembris

Jānis Kristītājs bija apcietināts,

bet viņa draugi tam paziņoja visu,

ko Jēzus šinī laikā runāja un darīja.

Un Jānis ataicināja divus draugus un tos sūtīja pie Jēzus,

lai tie Viņam jautātu: vai Tu esi Tas,

kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt?

Un tie aizgāja pie Jēzus un jautāja:

Jānis Kristītājs mūs sūta pie Tevis,

jo viņš grib zināt, vai Tu esi Tas,

ko Dievs mums apsolījis,

jeb mums gaidīt uz citu?

Bet tajā laikā Jēzus daudzus dziedināja no sērgām,

sāpēm un ļauniem gariem,

un daudziem akliem dāvināja redzesspēju.

Jēzus atbildēja:

ejiet un sakiet Jānim,

ko esat redzējuši un dzirdējuši:

aklie redz, tizlie iet, spītālīgie top šķīsti,

kurlie dzird, miroņi ceļas augšām,

nabagiem sludina prieka vēsti,

ka Dievs viņus mīl.

Un svētīgs tas, kas spēj atzīt,

ka Dieva labestība un žēlastība nāk no Manām rokām,

un tas, kas Manī saskata Dievu!

Lūkas 7:18 – 23

18 Jānim viņa mācekļi paziņoja visu, kas noticis. 19 Un Jānis ataicināja divus no saviem mācekļiem un tos sūtīja pie Jēzus, lai tie Viņu jautātu: “Vai Tu esi Tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt?” 20 Bet šie vīri, pie Viņa nogājuši, sacīja: “Jānis Kristītājs mūs sūtījis pie Tevis, lai mēs Tevi jautātu: vai Tu esi Tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt?” 21 Bet tanī brīdī Viņš daudzus dziedināja no sērgām un sāpēm un ļauniem gariem, un daudziem akliem Viņš dāvināja gaismu. 22 Un Jēzus atbildēdams tiem sacīja: “Eita un atsakait Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši: aklie redz, tizlie iet, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem sludina prieka vēsti; 23 un svētīgs ir, kas pie Manis neapgrēcinājas.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress