11.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

29.novembris

Par Jēzus darbiem ķēniņš Herolds gan dzirdējis,

jo Viņa vārds bija tapis zināms.

Bet Herods domāja:

laikam Jānis Kristītājs ir uzmodinājis no miroņiem,

kā citādi viņa brīnumdarbiem būtu tāds spēks?

Bet citi sacīja: nē, tas ir Elija.

Atkal citi: viņš ir pravietis,

Tāds kā viens no vecajiem praviešiem.

Bet Herods, kas šīs valodas bija uztvēris,

baiļojās: tas ir Jānis, kam es nocirtu galvu.

Viņš būs uzcēlies no miroņiem.

Hērods bija licis Jāni apcietināt

un saistītu ielikt cietumā, Hērodijas,

sava brāļa Filipa sievas, dēļ,

jo viņš ar to kopā dzīvoja.

Jānis Hērodam bija sacījis: tev neklājas,

dzīvot ar sava brāļa sievu.

Hērodija Jāni tāpēc ienīda un gribēja viņu nokaut,

bet nevarēja, jo Hērods Jāni bijās,

zinādams viņu esam taisnu un svētu vīru.

Viņš Jāni sargāja.

Kad Hērods Jāni dzirdēja,

tas kļuva domīgs un apmulsis,

bet tomēr viņu labrāt klausījās.

Marka 6:14-20

14 Un ķēniņš Hērods to dzirdēja, jo Viņa Vārds bija tapis zināms, un sacīja, ka Jānis Kristītājs esot uzmodināts no miroņiem un tādēļ Viņā tādi brīnuma spēki darbojoties. 15 Bet citi sacīja: “Viņš ir Ēlija.” Un citi sacīja: “Viņš ir pravietis, kā viens no praviešiem.” 16 Bet Hērods, to dzirdējis, sacīja: “Jānis, kam es galvu nocirtu, uzcēlies no miroņiem.” 17 Jo tas pats Hērods bija sūtījis un licis Jāni apcietināt un saistīt cietumā Hērodijas, sava brāļa Filipa sievas, dēļ; jo viņš to bija apprecējis. 18 Bet Jānis Hērodam bija sacījis: “Tev neklājas, ka tev ir tava brāļa sieva.” 19 Un Hērodija viņu ienīda un gribēja nokaut, bet nevarēja. 20 Jo Hērods Jāni bijās, zinādams viņu esam taisnu un svētu vīru, un viņu sargāja, un, viņu dzirdēdams, tas bieži kļuva domīgs un tomēr labprāt viņu klausījās.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress