11.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

30.novembris

Un gadījās izdevīga diena,

kad Herods saviem labiešiem,

virsniekiem un augstākajiem

vīriem Galilejā rīkoja dzīres,

jo viņam bija dzimšanas diena.

Un Herodijas meita uzstājās ar deju.

Herods un viņa viesi bija sajūsmināti,

un ķēniņš meitenei sacīja:

lūdz no manis ko gribi, es tev to došu.

Un viņš piebilda un pat zvērēja:

ko tu no manis lūgsi, to es tev došu,

līdz pat pusei no manas valsts.

Bet meitene skrēja pie mātes un jautāja:

ko lai es lūdzu?

Māte atbildēja: Jāņa Kristītāja galvu!

Un meitene steigšus atkal devās pie ķēniņa un sacīja

:es gribu Jāņa Kristītāja galvu – tūlīt un uz paplātes!

Ķēniņš ļoti noskuma.

Tomēr zvēresta dēļ, un negribēdams kompromitēties viesu priekšā,

viņš negribēja meiteni atraidīt.

Kēniņš tūdaļ sūtīja bendi,

un pavēvēja atnest Jāņa galvu.

Tas aizgāja, cietumā nocirta galvu,

un atnesa to uz palātes,

dodams to meitenei, kura to aiznesa savai mātei.

Un kad Jāņa mācekļi un draugi to dzirdēja,

tie nāca, paņēma viņa miesas un

apbēdija kapā.

Marka 11:21-29

21 Un gadījās izdevīga diena, kad Hērods savā dzimšanas dienā saviem lielkungiem un virsniekiem, un augstākajiem vīriem Galilejā rīkoja dzīres. 22 Un Hērodijas meita ienākusi dejoja un labi patika Hērodam un tiem, kas līdz pie galda sēdēja. Tad ķēniņš sacīja meitenei: “Lūdz no manis, ko gribēdama, es tev to došu.” 23 Un viņš tai zvērēja: “Ko tu no manis lūgsi, to es tev došu, līdz pat pusei no manas valsts.” 24 Bet viņa, ārā izgājusi, sacīja savai mātei: “Ko lai es lūdzu?” Bet tā sacīja: “Jāņa Kristītāja galvu.” 25 Un tūdaļ viņa gāja steigšus iekšā pie ķēniņa, lūdza un sacīja: “Es gribu, ka tu man tūlīt dod bļodā Jāņa Kristītāja galvu.” 26 Un ķēniņš ļoti noskuma; tomēr zvēresta un to dēļ, kas pie galda sēdēja, tas negribēja viņu atraidīt. 27 Un ķēniņš tūdaļ sūtīja bendi un pavēlēja atnest viņa galvu. 28 Un tas nogājis viņam cietumā nocirta galvu un atnesa viņa galvu bļodā, un deva to meitenei, un meitene to deva savai mātei. 29 Un, kad viņa mācekļi to dzirdēja, tad tie nāca un paņēma viņa miesas un tās ielika kapā

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress