11. dziesma 

Korvedim. Dāvida dziesma.

Pie Kunga es tveros -

ko sakāt man:

laidies, putns,

uz saviem kalniem!

(2) Lūk, negantie

velk loku,

liek bultu

uz stopa stiegras,

lai sirdstaisnos

medītu tumsā.

(3) Ja pamati

sabrukuši,

ko taisnīgais

lai dara?

(4) Kungs

Savā svētajā templī,

Kungs

Savā debesu tronī-

Viņa acis raugās,

Viņa acuskati

izlūko cilvēku dēlus!

(5) Kungs izlūko

taisnos un negantos-

tos, kas mīl varmācību,

Viņš nīst.

(6) Degošas ogles un sēru

Viņš lies pār negantajiem,

svelošs vējš

viņu kausā!

(7) Kungs ir taisnīgs

un taisnību mīl-

taisnie uzlūkos

Viņa vaigu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress