110. dziesma 

Dāvida dziedājums.

Kungs teica

manam kungam:

sēdi

pie Manas labās rokas,

kamēr Es darīšu

tavus ienaidniekus

tev par kāju pameslu!-

(2) Kungs sniedz tev no Cionas

varas zizli-

valdi pār ienaidniekiem,

kas visapkārt tev!

(3) Tava tauta ziedojas

dienā,

kad tavs karaspēks

svētajos kalnos!

Kā rasa

no ausmas klēpja

tavi jaunekļi-

pie tevis!

(4) Kungs ir zvērējis

un neatteiksies:

uz mūžiem tu priesteris

pēc Melhisedeka!-

(5) Kungs

pie tavas labās rokas-

Savā dusmu dienā

Viņš dragās ķēniņus,

(6) Viņš tiesās tautas-

miesām noklās!-

dragās galvas,

cik zeme plata!

(7) No strauta ceļmalā

viņš dzers,

tad augstu cels galvu!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress