111. dziesma 

Slavējiet Kungu!

Es pateicos Kungam

no visas sirds

kopā ar taisnajiem

un sapulci!

(2) Lieli

ir Kunga darbi,

pēc tiem tiecas visi,

kas mīļo tos!

(3) Dižums un gods

ir Viņa darbi,

Viņa taisnība

paliek uz mūžu mūžiem!

(4) Pieminamus Viņš darījis

Savus brīnumus,

žēlīgs un žēlsirdīgs

Kungs!

(5) Iztiku Viņš dod tiem,

kas Viņu bīstas,

Viņš Savu derību

atminas vienmēr!

(6) Ko vareni paveicis,

Viņš ir izstāstījis Saviem ļaudīm,

un devis tiem tautas

par īpašumu!

(7) Viņa roku veikums

ir patiess un taisnīgs,

uzticami-

visi Viņa rīkojumi,

(8 ) uz mūžiem tie nolikti,

uz laikiem,

patiesi un taisnīgi

tie pildāmi!

(9) Savu tautu

Viņš izpircis,

uz mūžiem

Savu derību pavēlējis,

svēts un bijājams

ir Viņa Vārds!

(10) Gudrība sākas

Kunga bijībā,

krietna saprašana ir visiem,

kas dara tā,

Viņa slava

paliks vienmēr!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress