111. E.Grīslis. Pārdomas par 2.Kor. 5:10 

„Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu algu par to, ko miesā būdams darījis, vai labu, vai ļaunu.” Pāvila otrā vēstule korintiešiem 5:10

***

Apustulis Pāvils atceras, kāda jušana viņam bijusi, stāvot laicīgu tiesnešu priekšā. Jādomā, ka tā nav bijusi sevišķi patīkama. Bet mēs, droši vien, nekad neesam tiesā stāvējuši tiesneša priekšā un bažījušies par savu nākotni. Tomēr no saviem ieceļošanas laikiem atcerēsimies, kā tas bija toreiz ārstu komisijas priekšā. Drēbes dod ne tikai zināmu ķermenim nepieciešamu sargājumu no saltuma, bet arī savu drošības sajūtu. Glīti apģērbies cilvēks jūtas stabilāks un pašapzinīgāks. Komisijas priekšā, diemžēl bija jāstāv ne kā lepniem kungiem un glītām dāmām, bet kā gluži kailiem cilvēkiem, kur katra ķermeņa daļa varēja tik aptaustīta un izmeklēta, kā zirgam, kuru ved uz pārdošanu. Kas komisijai tomēr nebija izpētāmas, bija mūsu domas un cerības, tātad mums vēl bija palikusi zināma privāta dzīves sfēra, kas citiem palika neredzama. Kristus soģa krēsla priekšā nebūs arī tās: mēs tur stāvēsim totāli kaili kā miesās, tā dvēselēs. Nebūs iespējams neko apsegt, aizklāt, noslēpt, noklusēt, neteikt. Tāpēc mēs saņemsim spriedumu, kādu esam pelnījuši.

***

Mīļais Pestītāj! Tu zini, ka es bieži paļaujos uz Tavu žēlastību vienkārši tādēļ, lai man nebūtu jānopūlas ar labiem darbiem un paklausību Tev. Atver manas gara acis, lai es sevi redzētu reāli un tāpēc jau šodien sāktu gatavoties Tavai taisnajai tiesai. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress