112. dziesma 

Slavējiet Kungu!

Svētīts vīrs,

kas bīstas Kungu,

kam

Viņa baušļi tīk,

(2) varena uz zemes

būs viņa sēkla,

svētīta būs taisno paaudze,

(3) labumi un bagātība

būs viņa namā,

viņa taisnība

ilgs vienmēr!

(4) Tumsā atspīdēja

gaisma taisnajiem-

žēlīga, žēlsirdīga un taisnīga!

(5) Labi vīram,

kas devīgi aizdod,

kas savas lietas taisnīgi kārto!

(6) Jo nemūžam

to nekur netrenks,

par piemiņu

mūžam viņš taisns!

(7) No ļaunām runām

viņam jābīstas nebūs,

krietnu sirdi

pie Kunga būs drošs!

(8 ) Stingrs tam prāts,

viņš nebīsies,

kad savus naidniekus

redzēs!

(9) Viņš kaisa,

viņš nabagiem dod,

viņa taisnība mūžam ilgs,

viņa stiprums

celts godā!

(10) Ļaundaris redz

un gremžas,

griež zobus,

bet iznīkst-

ko ļaundari kāro,

tas nenotiks!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress