114. dziesma 

Kad Israēls

no Ēģiptes aizgāja,

Jēkaba nams-

no tautas,

kam sveša mēle,

(2) tad Jūda

par Viņa svētumu kļuba,

Israēls nu-

zem Kunga valdīšanas!

(3) Jūra ieraudzīja

un bēga,

Jardena

tecēja atpakaļ!

(4) Kalni

kā auni lekāja,

pauguri

kā jērēni!

(5) Kas tev, jūra,

ka bēdz,

kas tev, Jardēna,

ka atpakaļ teci?

(6) Kas jums, kalni,

ka lecat kā auni,

kas jums, pauguri,-

tā kā jērēni!

(7) Drebi, zeme,

mana Kunga priekšā,

no Jēkaba Dieva!

(8 ) Viņš klintis

par ūdens dīķiem padara,

Viņš kramu-

par ūdens avotu!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress